Odpowiedzi

2010-03-09T15:30:13+01:00
A Wzmacnianie konstrukcji budynków.
b Uelastycznianie konstrukcji tuneli.
c Włączanie i promocja programów działania w przypadku trzęsienia ziemi.
d Rozwój technologii szybkiego powiadamiania i przewidywania trzęsień ziemi.
e Ograniczanie w wydobywaniu surowców takich jak np. ropa naftowa.

rozwój technologii szybkiego powiadamiania i przewidywania trzęsień ziemi.
- Obserwacje zjawisk przed trzęsieniami (np deformacje terenu itp)
4 3 4
2010-03-09T15:30:37+01:00
- należy ograniczyć wiercenia w głąb skorupy ziemskiej( zwiazane np. z wydobywaniem ropy naftowej)
- należy ograniczyć wydobywania surowców mineralnych
-Ograniczanie w wydobywaniu surowców takich jak np. ropa naftowa.
Stosowanie mniejszej ilosci sztucznych srodków ochrony roslin w rolnictwie np. sztuczne nawozy.
- używanie filtrów chroniących drogi oddechowe
-Niekiedy buduje się również zapory i kanały, które mają ukierunkować przemieszczanie się produktów erupcji.
stosowanie odpowiednich konstrukcji budowlanych.
-przesiedlenie ludzi z zagrożonych obszarów
-edukacji ludności na tematy pierwszej pomocy, udzielanej rannym
-inwestycja w odpowiednie sprzęty ratownicze
-pomiary sejsmologiczne
-stosowanie metody rozładowania naprężeń w skałach zagrożonych wystąpieniem trzęsień
4 3 4