Wykres funkcji liniowej
y = -3x+2


Zadanie tekstowe

Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z piętnastu zadań.Za każdą dobrą odpowiedź otrzymał 5 punktów , a za złą lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty.Ile zadań rozwiązał poprawnie.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T16:23:17+01:00
Zad. 1 (wykres funkcji liniowej)
Potrzebujesz tam tabelki, mój przykład liczb w niej zawartych to
x 2 3 y= -3*2+2= -6+2= -4
y -4 -7 y= -3* 3 +2= -9+2= -7

na osi x (poziomo) wyznaczasz pkt 2 i na osi y (pionowo) szukasz liczby -4 i tam znajduje sie ten pierwszy pkt, drugi pkt na tej samej podstawie i przez te dwa pkt rysujesz linie i gotowe

zad. 2 (o szymonie)
zrobiłam to zadanie na układ równań
x- zadania rozwiązane poprawnie
y - zadanie rozwiązane błędnie

x+y=15 /-y
5x-2y=54

x= 15-y
5(15-y) - 2y = 54

x= 15-y
75 -5y -2y = 54/-75

x= 15- y
-7y = -21 / : (-7)

x= 15-y
y= 3

x = 15-3
y=3

x= 12
y= 3


12+3= 15 (było 15 zadań do rozwiązania)
za dobra odp +5pkt
12*5 = 60
za błędną odp -2pkt
3*(-2) = -6

w sumie:
60-6= 54 ( zdobył 54 pkt na sprawdzianie)
1 5 1