(Odpowiedzi pisać np. 1a.)

1. Połącz wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu.
1. geduldig
2. mutig
3. faul
4. dumm
5. kommunikativ

a. klug
b. ungeduldig
c. fleßig
d. ängstich
e. schüchtern

2. Połącz synonimy
1. nett
2. arbeitsam
3. fröhlich
4. spontan
5. kraftvoll
6. fantasievoll

a. stark
b. impulsiv
c. lustig
d. fleßig
e. sympatisch
f. kreativ

3. co oznaczają poniższe zwroty idiomatyczne? Połącz.
1. schwarz sehen
2. den Kopf verlieren
3. durch rosarote Brille sehen
4. die Nase hoch tragen
5. rot sehen

a. nicht ruhig sein, impulsiv handeln
b. wütend sein
c. sich für einen besseren halten
d. pessimistisch sein
e. optimistisch sein

Dla najszybszego, który dobrze rozwiąże dam naj! Muszę to mieć na dziś.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:40:05+01:00
Ad1.
1. - b
2. - d
3. - c
4. - a
5. - e

Ad2
1. - e
2. - d
3. - c
4. - b
5. - a
6. - f

Ad3.
1. schwarz sehen - widzieć czarno
2. den Kopf verlieren - stracić głowę
3. durch rosarote Brille sehen - patrzeć przez różowe okulary
4. die Nase hoch tragen - wysoko nosić nos
5. rot sehen - poczerwienieć

a. nicht ruhig sein, impulsiv handeln - nie może być spokojny, impulsywne działania
b. wütend sein - być gniewnym
c. sich für einen besseren halten - uważać się za lepszego
d. pessimistisch sein - być pesymistycznym
e. optimistisch sein - być optymistyczny

1. - d
2. - a
3. - e
4. - c
5. - b
10 3 10