Odpowiedzi

2010-03-09T15:35:16+01:00
A)

8² + 15² = x²
64 + 225 = x²
289 = x²
x = √289
x = 17

nazwa: przeciwprostokątna

b)
7² + x² = 25²
49 + x² = 625
x² = 576
x = √576
x = 24

nazwa: przyprostokątna

c)
x² + 35² = 37²
x² + 1225 = 1369
x² = 144
x = √144
x = 12

nazwa: przyprostokątna
2010-03-09T15:46:16+01:00
Twierdzenie pitagorasa:
a²+b²=c²
a) przeciwprostokątna
a=8
b=15
c=x
8²+15²=c²
64+225=c²
289=c²
c=√289
c=17
b) przyprostokątna
a=7
c=25
b=x
b²=25²-7²
b²=625-49
b²=576
b=√576
b=24
c) przyprostokątna
a=35
c=37
b=x
b²=37²-35²
b²=1369-1225
b²=144
b=√144
b=12