Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:09:25+01:00
1. 03.01.2009- dritten Januar zweitausendneun(tak sie to wymawia:dtitten Januar cwajtałzyndnojn)
2. 12.02.1007- zwölfte Februar eintausendsieben(cwylfte Februar eajntaułzyndziben)
3. 17.03.2004- siebzehn März zweitausandvier(zibcejn Marz cwajtałzyndfir)
4. 21.04. 2005- einundzweiBigste April zweitausendfunf(ajnundcwanciś April cwajtałzyndfynf)
5. 31.05.2004-einunddreiBig Mai zweitausanvier(ajnunddrajciś Mai cwajtałzyndfir)