Odpowiedzi

2010-03-09T15:31:46+01:00
Cechy charakteryzujące społeczeństwo stare i młode?Cechy są następujące dla społeczeństw młodych jest to duża liczba urodzeń i duża bądź malejąca liczba zgonów( co może przyczynić się do tzw. Bomby demograficznej przyrostu powyżej 20 promili)
Oraz krótka długość życia świadcząca o wysokiej umieralności poniżej z tego co pamiętam 60 roku życia. Państwa stare charakteryzują się wydłużoną długością życia powyżej 60 roku np japonia która ma około 84 lat średniej długości życia, pozatym niska liczba ludności w wieku przed produkcyjnym , oraz niski przyrost naturalny , albo nawet ujemny tak jak białoruś czy polska -0,2 promila.
Wpływ młodego społeczeństwa na rozwój państwa jest następujący wysokie bezrobocie, niskie pkb, migracje wewnątrz państwowe , powstawanie dzielnic biedy, wzrost analfabetyzmu, głód. Wpływ na rozwój państwa społeczeństwo stare ma następujący, spadek liczby ludności w przyszłości problemy z wypłacaniem świadczeń emerytalnych (nie będzie miał kto płacić składek)Wyższa aktywność ludzi starszych , likwidacja szkół, obniżenie, Zwiększenie przestrzeni życiowej.