Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T15:36:21+01:00
Species of the edible mushroom from the family bolete. He is appearing in Europe and the North America, more rarely in part central and eastern of continent) . Apart from that he was dragged to New Zealand and of southern Africa . In Poland often met especially in the mountains, more rarely on lowland, usually rare in surroundings of large cities. He is one of the sought most after edible mushrooms, thought highly on account of taste advantages. He is suitable for a direct consumption, of marinating, of drying and to all other types of the processing. He is being used in the food industry.


Gatunek grzyba jadalnego z rodziny borowikowatych. Występuje w Europie i Ameryce Północnej, rzadziej w części centralnej i wschodniej kontynentu)[2]. Poza tym został zawleczony do Nowej Zelandii[3] i południowej Afryki[4]. W Polsce często spotykany zwłaszcza w górach, rzadziej na niżu, zwykle rzadki w okolicach wielkich miast.
Jest jednym z najbardziej poszukiwanych grzybów jadalnych, wysoko ceniony ze względu na walory smakowe. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, marynowania, suszenia i do wszelkich innych rodzajów przerobu. Jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym.
1 5 1
2010-03-09T15:38:42+01:00
Boletus edulis-edible fungus, found in coniferous forests (spruce and pine for), deciduous and mixed in Europe from May to November. In Poland most often seen. Cap diameter to 25 cm in young specimens semicircular, smooth and clear. Tubes to 30 mm in length, can be easily separated from the flesh of a hat.
Flesh is white, does not change the color of the air. Height to 20 cm, young specimens have a distinctive squat core.
One of the most sought after edible mushrooms, highly valued because of the taste.
Systematics:
Kingdom: fungi
Family: Boletaceae
Genre: boletus


Na Polski:
Borowik szlachetny-grzyb jadalny, występuje w lasach iglastych (pod świerkiem i sosną), liściastych oraz mieszanych Europy od maja do listopada . W Polsce często spotykany . Średnica kapelusza dochodzi do 25 cm, u młodych egzemplarzy półkolisty, gładki i jasny, . Rurki do 30 mm długości, dają się łatwo oddzielić od miąższu kapelusza .
Miąższ biały, nie zmienia zabarwienia na powietrzu . Wysokość do 20 cm, młode egzemplarze mają charakterystyczny pękaty trzon .
Jeden z najbardziej poszukiwanych grzybów jadalnych, wysoko ceniony ze względu na walory smakowe .
Systematyka:
Królestwo:grzyby
Rodzina: borowikowate
Gatunek: borowik szlachetny


Proszę;)Liczę Na Naj.!;**
1 5 1
2010-03-09T15:48:10+01:00
Pol :
Borowik szlachetny - gatunek grzyba jadalnego z rodziny borowikowatych. Występuje w Europie i Ameryce Północnej (głównie na zachód od Gór Skalistych, rzadziej w części centralnej i wschodniej kontynentu). Poza tym został zawleczony do Nowej Zelandii i południowej Afryki. W Polsce często spotykany zwłaszcza w górach, rzadziej na niżu, zwykle rzadki w okolicach wielkich miast.Jest jednym z najbardziej poszukiwanych grzybów jadalnych, wysoko ceniony ze względu na walory smakowe. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, marynowania, suszenia i do wszelkich innych rodzajów przerobu. Jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym .Ma średnicę od 6 do 25 centymetrów. U młodych osobników jest zwykle barwy białej, później piaskowej. Z czasem staje się jasnobrązowy i ciemnobrązowy..

eng :

Boletus - species of the edible mushroom from the family bolete. He/she is found in Europe and the North America (mainly to the west of Rocky Mountains, more rarely in part central and eastern of continent). Apart from that he was dragged to New Zealand and the southern Africa. In Poland often met especially in the mountains, more rarely on lowland, usually rare in large miast.Jest surroundings with one of the sought most after edible mushrooms, thought highly on account of taste advantages. He is suitable for a direct consumption, of marinating, of drying and to all other types of the processing. He is being used in the food industry. has the diameter from 6 up to 25 centimetres. It at young individuals is usually of white colour, later sandy. With time he is becoming tan and dark-brown.

mam nadzieję ,że pomogłam i proszę o najj : **
1 5 1