Trojkat A₁B₁C₁ jest podobny do trojkota ABC w skali k=7/3
Oblicz długosci boków trojkata A₁B₁C₁ jezeli
a)|AB|=24cm |BC|=15cm |CA|=30cm
b)|AB|=9dm |BC|=12dm |CA|= 15dm
c)|AB|=18cm |BC|=3,6dm |CA|=cm
d)|AB|=9√3cm |BC|=6√3cm |CA|=12√3cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:51:49+01:00
A) |A1B1| = 24*7/3=56
|B1C1| = 15*7/3 = 35
|C1A1| = 30*7/3 = 70

7/3 zapisuj w postaci ułamka oczywiście ;]

b) Nie będe wpisywał dalej A1B1 tylko AB. Z lenistwa ofc ;]
|AB| = 9*7/3=21
|AC| = 12*7/3 = 28
|CA| = 15*7/3=35

c)
|AB| = 18*7/3 = 42
|BC| = 36*7/3 = 84
|CD| Nie zostało podane? * 7/3 = wynik ;]

d) |AB| = 9√3 * 7/3 = 21√3
|BC| = 6√3 *7/3 = 14√3
|CA| = 12√3 * 7/3 = 28√3