Wyznacz dziedzine funkcji:

a) f(x)=√cx-f <-----tylko cx pod pierwiastkiem
b) g(x)=2/x-a <-- ulamku niepotrafie tu wpisac na gorze 2 na dole x-2
c) h(x)=cx/bx-f <---- to samo ulamek z gory cx dol bx-f
d) d(x)=5x⁷-e/(x-d)(e-x) <----- z gory 5x⁷-e dol te nawiasy ;d
e) j(x)=√-fx +b <-----wszystko pod pierwiastkiem
f) k(x)=√cx-f/x₂-g <------ cx-f pod pierwiastkiem na gorze ulamka reszta czyli x²-g na dole pierwiastka
Z góry dziekuje.
a=6
b=9
c=5
d=1
e=15
f=45
g=81

2

Odpowiedzi

2010-03-10T17:55:51+01:00
A) f(x)=√5x-45
5x≥0 => x≥0
D: x∈<0;+∞)
b) g(x)=2/(x-2)-6
x-2≠0 => x≠2
D: x∈R/{2}
c) h(x)=(5x)/(9x-45)
9x-45≠0 => 9x≠45 => x≠5
D: x∈R/{5}
d) d(x)=(5x⁷-15)/((x-1)(15-x))
(x-1)(15-x)≠0 => x≠1 i x≠15
D: x∈R/{1;15}
e) j(x)=√(-45x +9)
-45x +9≥0 => -45x≥-9 => 45x≤9 => x≤1/5
D: x∈(-∞;1/5>
f) k(x)=(√(5x-45))/(x²-81)
5x-45≥0 i x²-81≠0
5x≥45 i (x-9)(x+9)≠0
x≥9 i x≠9 i x≠-9
D: x∈(9;+∞)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:58:18+01:00
A) f(x)=√5x-45
5x≥0
x≥0
D= <0,+∞)

b) g(x)=2/(x-2)-6
x-2≠0
x≠2
D= R/{2}

c) h(x)=(5x)/(9x-45)
9x-45≠0
9x≠45 => x≠5
D= R/{5}

d) d(x)=(5x⁷-15)/((x-1)(15-x))
(x-1)(15-x)≠0
x≠1 i x≠15
D= R/{1,15}

e) j(x)=√(-45x +9)
-45x +9≥0 => -45x≥-9
45x≤9 => x≤1/5
D= (-∞,1/5>

f) k(x)=(√(5x-45))/(x²-81)
5x-45≥0 i x²-81≠0
5x≥45 i (x-9)(x+9)≠0
x≥9 i x≠9 i x≠-9
D= (9,+∞)