Odpowiedzi

2010-03-09T15:36:53+01:00
W ustrojach niedemokratycznych partie stawiają sobie za cel podporządkowanie sobie ... System partyjny to partie polityczne, relacje, jakie między nimi zachodzą, ... Związki zawodowe korzystają z szerokiego spectrum środków nacisku. ...
2010-03-09T15:37:01+01:00
Związki zawodowe chcą wywalczyć sobie jak najwięcej praw i zdobyć jak największe pieniądze.
2010-03-09T15:39:24+01:00
Cele związków:
-współuczestnictwo w tworzeniu praw korzystnych dla pracownika.
-godne reprezentowanie pracownika
-organizowanie ulg dla pracownik
-występowanie z wnioskami pracowniczymi