Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:05:36+01:00
C5H11OH+O2 --->> 5Co+6H2O
C8H17 Oh + 12O2--->> 8CO2+9H2
C5..... +O2---->> 5C+H2O
C6...+ O2---> 6CO=H2O
91. Będę ci pisała tylko co masz dodać albo coś ;)

2+2 -- >2HcooK+H2
wodór i mrówczan potasu
b) 2--> MG(HCOO)2+ H2O
woda i mrówczan magnezu
2--->> (Hcoo)2Ca+H2O
mrówczan wapnia i wody
Al(oh)3--->
mrówczan glinu i wodoru
6+(nic nie wpisuj) ---->> 2(HCOO)3Fe + H2O
Mrówczan żelaza III
--> HcOOLi+H20
mrówczan litu
2= ...->> HCOONA=H2O
mrowczan sody i woda
2+O2 ---> 2CO2 + 2H2O
Zad 92
MHCOOH = 2+12+32=16u
%C= 12/46*100%=
%O = 32/46 *100%=
%H=2/46*100% =
zad 93
20% z 900g = 184 g

zad 98
1 wydziela się gaz
Równanie 2CH3COOH+2K-->> 2CHOOK+H2
2 nic nie pisz
3 reaguje z kwasem
równanie 6CH3COOH+AL2O3--> 2(CHOO)3AL+3h2O
4 nic
5 fenale.. odbarwia CH3CooH+ Ba(OH)2 --. (CH3COO)2 Ba+H2
6. zabawia na czerwono

zad 100
1. P
CH3Ch3(CH2)16 Cooh
3.P
4. F nasycony
5. P
6. F
7. P
8 F Nie zmienia barwy
9P
10 P
|
ZAD 104 Będę pisała co masz wpisywać
a) 2+...-->> (c15H31Coo)2 +2H20
kwas polimitynowy + wodorotlenek wapnia
C17 H35COOH+ 2 -->> 2+2H20
Kwas star.....+ wodorotlenek baru
+16 1/2 O2 -->> 18 + 17H2O
Kwas oleinowy + tlen

zad 105 ;)

C17H33CoOH+H -->> c17H35 COOH
C17H33CoOH +KOH ---> c17h35Cook+ h2o
C17H33CoOH+ca(oh)2 --> c17h33cooca+2h2o
C17H33CoOHo2---- co+h20

Nie chciało mi się wielkimi już pisac ale jest to dobe bo mam za to ocene ^^
7 5 7