Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:42:09+01:00
Zasada niezawisłości sędziowskiej- Konstytucja w art. 178 odnosi tę zasadę do sprawowania urzędu przez sędziego. Może być ona jednak rozciągnięta na cały składający się z nieŹzawisłych sędziów skład orzekający, jeśli wyrok wydany ma być koleŹgialnie (niezawisłość sądu). W państwie demokratycznym zasada ta staŹnowi rację niezależnego bytu sądownictwa i gwarancję praw i wolności obywatelskich. Określa ona stosunek orzekającego sędziego do wszystkich innych osób, bez wzglęŹdu na to, kogo one reprezentują oraz do wszystkich innych organów państwowych. Przez niezawisłość sędziowską rozumiemy zatem niedoŹpuszczalność jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz lub wywierania naciŹsku na sędziego w kierunku takiego czy innego rozstrzygnięcia sprawy. Zapewnia to neutralność sędziego, a co za tym idzie gwarantuje obiekŹtywne postępowanie przed sądem. Podstawą rozstrzygnięcia sędziego ma być wyłącznie Konstytucja i ustawy (art. 178 ust. 1 Konstytucji). "KoŹrelatem zasady niezawisłości po stronie sędziego jest obowiązek bezŹstronności", który "idzie czasem dalej niż zakres ochrony niezawisłości. O ile zasada ta odnosi się do oddziaływania podmiotów zewnętrznych, o tyle obowiązek bezstronności obliguje sędziego do przeciwstawiania się ocenom płynącym z jego doświadczenia, stereotypów i uprzedzeń"'. Zasada niezawisłości dotyczy również sędziów trybunałów (art. 195 ust. ł, art. 199 ust. 3 Konstytucji).pozdrawiam i licze na NAJ :)
3 4 3