1. Wytłumacz co oznacza porównanie kościoła do ciała Chrystusa .

2.W jakim celu Duch św. udziela darów św. ?

3.Dlaczego otrzymywane dary Ducha Św. mają służyć innym ?

4.Czym wspólnota kościoła różni się od innych wspólnot ? Jak budować wspólnotę według nauki Jezusa ?

5.Wskaż sposoby troski o bliźnich.

6.Dlaczego dbamy o swój kościół i budowle sakralne?

dziękuję . <3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:57:25+01:00
1,Kościół

KKK 748 "Chrystus jest światłem narodów; obecny Święty Sobór, zgromadzony w Duchu Świętym, gorąco pragnie oświecić wszystkich ludzi Jego jasnością promieniującą na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu". Tymi słowami rozpoczyna się Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II. Sobór wskazuje w ten sposób, że artykuł wiary o Kościele całkowicie zależy od artykułów dotyczących Jezusa Chrystusa. Kościół nie ma innego światła niż światło Chrystusa. Według obrazu drogiego Ojcom Kościoła jest on podobny do księżyca, którego całe światło jest odbiciem światła słońca.

Kościół – Ciało Chrystusa

KKK 805 Kościół jest Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało.

KKK 806 W jedności tego Ciała istnieje różnorodność członków i funkcji. Wszystkie członki są złączone jedne z drugimi, a szczególnie z tymi ludźmi, którzy cierpią, są ubodzy i prześladowani.

KKK 807 Kościół jest Ciałem, którego Chrystus jest Głową: Kościół żyje dzięki Niemu, w Nim i dla Niego; Chrystus żyje z Kościołem i w Kościele.

2,Cel dydaktyczny: ukazać wartość daru mądrości dla rozwoju chrześcijańskiego życia

Cel wychowawczy: zachęcić do stałego ubiegania się o pomnażanie w chrześcijańskim życiu tego daru