2. Bok kwadratu, którego przekątna jest równa √2 ma długość:
A. 1cm
B. 2√2 cm
C. 2cm
D. 4 cm

3. Przekątna prostokąta o bokach 3 cm i 4 cm ma długość:
A. 7 cm
B. 5cm
C. 25 cm
D. (√3 + √4) cm

4. W trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna ma 4cm długości, a druga przyprostokątna 6cm. Długość przeciwprostokątnej wynosi:
A. 2√15 cm
B. 5 cm
C. √73 cm
D. √52 cm

2

Odpowiedzi

2010-03-09T15:51:06+01:00
2010-03-09T15:55:18+01:00
1) a- bok kwadratu
a√2-prekątna kwadratu
a=1cm
odp.A
2)obliczenia z tw.Pitagorasa
a²+b²=c²
3²+4²=x²
9+16=x²
x²=25
x=5
przekątna wynosi 5 cm
3)4²+6²=x²
16+36=x²
x²=52
x=√52
1 5 1