Napisz wypisując z mapy "Geologia-tektonika" przyklady prekambryjskich tarcz krystalicznych oraz lańcuchów górskich pochodzących z poszczególnych orogenez.

Prekambryjska tarcza krystaliczna:

Europa-

Azja-

Afryka-

Ameryka Pólnocna-

Ameryka Poludniowa-

Australia-

Lańcuchy górskie utworzone w czasie orogenezy:
a)kaledońskiej i hercyńskiej:

Europa-

Azja-

Afryka-

Ameryka Pólnocna-

Ameryka Poludniowa-

Australia-

b)alpejskiej:

Europa-

Azja-

Afryka-

Ameryka Pólnocna-

Ameryka Poludniowa-

Australia-

Ja niestety nie mam tej mapy.
Jak coś to to zadanie jest w formie tabelki w zestawie zadań dla liceów ogólnoksztalcących, liceów profilowanych i techników "Podstawy geografii fizycznej 1" Przemyslaw Świtalski wyd. TURPRESS
Zad. 47/43

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:54:45+01:00
Prekambryjska tarcza krystaliczna:
Europa: Tracza Fennoskandzka
Azja: Tarcza Dekańska, Tarcza Chińska, Tarcza Ałdańska
Afryka-Tarcza Afrykańska, Tarcza Gwinejsko-Nigeryjska, Tarcza Tuareska
Ameryka Północna- Tarcza Kanadyjska, Tarcza Grenlandzka
Ameryka Poludniowa- Tarcza Brazylijska, Tarcza Gujańska
Australia- Tarcza Australijska

Łańcuchy górskie utworzone w czasie orogenezy:
a)kaledońskiej i hercyńskiej:
Europa- G. Skandynawskie, G. Sudety, Grampiany, G. Kaledońskie, Harz, Ural, Rodopy
Azja- Tien-Szan, Sajany, G. Południowochińskie, Ałtaj
Afryka- G. Przylądkowe, G. Smocze
Ameryka Północna- Appalachy
Ameryka Południowa- obszar Pampy
Australia- Wlk. Góry Wododziałowe
b) alpejskiej
Europa- Alpy, Pireneje, Apeniny, G. Dynarskie, Karpaty, G. Betyckie, Bałkany
Azja- Himalaje, G. Kołymskie, Hindukusz, Kunlun, Karakorum
Afryka- G. Atlas
Ameryka Północna- Kordyliery
Ameryka Południowa- Andy
Australia- cześć Wlk. Gór Wododziałowych


2 5 2