Wpisz do schematu odpowiednie litery, tak by tworzył on logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy obrazujący powstawanie i zanik jeziora polodowcowego.


Schemat :

F ----> ? ----> ? ----> ? ----> ? ----> ? ----> C

? - oznacza , że trzeba tam coś wpisać

A - Powstanie misy jeziornej
B - odkładanie się w zbiorniku osadów z obumarłych roślin
C - pojawienie się drzew liściasstych
D - wypłycanie zbiornika
E - Tworzenie sie torfowiska
F - działalność erozyjna i akumulacja lądolodu i wód polodowcowych
G - pojawienie się krzaczastych zarośli

Jeśli ktoś ma z was ćwiczenia "Puls ziemi kl 3 " To jeszcze zad . 1 str. 37 ( nie mam atlasu, dlatego te zadanie daje ... )

I jeśli bd czas to zadanie 2 c / strona 35

1

Odpowiedzi

2010-03-09T16:04:49+01:00
F----A-----D----B----E----G----C

to samo zadanie zadał mi nauczyciel geogafi wczoraj dostałem 5
2 5 2