Oblicz skład procentowy( procent masowy) siarczku antymonu(III) Sb2S3 używanego do produkcji zapałek.

Oblicz, który związek chemiczny ma większą zawartośc procentową ( procent masowy) wodoru: woda H2O czy siarkowodór H2S.

Ktory ze związków chemicznych: tlenek glinu Al2O3 czy tlenek miedzi(I) Cu2O ma większą zawartośc procentową metalu ( procent masowy) ? Wykonaj obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:14:10+01:00
Zad.1
Masa atomowa siarki to 32u, a antymonu 122u. Masa(Sb2S3)=2*122u+3*32u=340u Procent siarki: 96u/340u*100%=28,2% Procent antymonu: 244u/340u*100%=71,8%

Zad.2
M H2O = 18 u % H = 2u / 18u* 100% = ok 11%
M H2S = 2u + 32u = 34u %H = 2u/34u*100% = ok 5,8%
woda ma większą zawartość wodoru

Zad.3
AL2O3 AL=27u AL2=54u

O=16u O3=48u

razem - 102u

Al - 54u

(54u * 100%)/102u = 53%

Zawartość procentowa glinu w Al2O3=53%

CU2O CU=64u CU2=128u
O=16u

razem - 144 u
Cu - 128u

(128u * 100%)/144u = 89%

Zawartość procentowa miedzi w Cu2O wynosi 89%.

Większą zawartość ma tlenek miedzi.

Pod spodem masz wyjaśnione skąd to się wszystko wzięło.Do zadania 3.
1.masa Al2O3 = 2 * masa Al + 3* masa 0 = 2*27u + 3*16u = 54u + 48u= 102u, masa metalu (glinu) = 54u, więc 102u - 100% a 54u - x, x = 54u*100% / 102u
x = w przybliżeniu 53%, tak więc metal stanowi 53% związku.
2.masa Cu2O = 2* masa Cu + masa 0 = 2*64u + 16u = 128u + 16u = 144 u
masa metalu (miedzi) = 128u, 144u - 100% a 128u - x, x =128u * 100% / 144u,
x = w przybliżeniu 89%, tak więc metal stanowi 89% związku
53% < 89%, tak więc porównujesz i większą zawartość procentową metalu ma tlenek miedzi (I).Pozdrawiam :-)