Gazda Stach do swojego stada liczącego 28 owiec i 2 barany dokupił nowe stado, w którym było 15% baranów.W połączonym stadzie barany stanowiły 10%. Jak liczne stado dokupił Stach? Ile baranów ma teraz w stadzie?
to trzeba rozwiązać z x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:58:45+01:00
Załóżmy, że X - sztuk to nowe stado,
2 + 28 sztuk - to stare stado,
15% * X - baranów odkupiono,
10% * ( 2 + 28 +X ) - baranów starych i nowych razem
2 + 15% * X = 10% * (30+X) 2 + 15% * X = 3 + 10% * X 15% * X - 10% * X =
3 - 25% * X = 3 - 2 X = 1 / 5% = 100 / 5 X = 20 sztuk dokupił Stach

10% * (2 + 28 + 20) = 50 / 10 = 5 baranów razem

Sprawdzamy:

Stach dokupił 5-2 =3 barany

3 / 20 = 15 / 100 = 15% - tyle baranów dokupił