1.Oblicz pole koła,które wpisano w:
a)kwadrat o boku długości 5 cm
b)sześciokat foremny o boku długości 4 cm

2.Oblicz pole koła wpisanego w trójkat równoboczny o boku 6 cm.

3.Oblicz pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o boku 5 cm.

4.Oblicz obwód okręgu opisanego na:
a)kwadracie o polu 16 cm kwadratowych
b)prostokącie o wymiarach 2 m x 6 m


1

Odpowiedzi

2010-03-09T16:48:21+01:00
1. a) rysunek pomocniczy musisz zrobić ;P
a=5
a=2r
½ × 5= 2,5
P=π r²
P=π2,5²
P=6,25π [cm²]
P≈6,25×3,14
P≈19,625 [cm²]
b) też rysuneczek
a=4
r=hΔ
r=½ a √3
r=½ 4√3
r=2 √3
P=πr²
P=π(2√3)²
P=4×3π
P=12π [cm²]
P≈12×3,14
P≈37,68 [cm²]

2. rysuneczek
a=6
r=⅓ hΔ
r = ⅓ × ½ a√3
r= ⅙ 6 √3
r=√3
P=πr²
P=π(√3)²
p=3π [cm²]
P≈3 × 3,14
P≈9,42 [cm²]

3. rysuneczek
a=5
r=⅔ hΔ
r = ⅔ × ½ a√3
r= ²/₆ 5 √3
r=2,5√3
P=πr²
P=π(2,5√3)²
p=6,25 × 3π
P=18,75π [cm²]
P≈ 58,875 [cm²]

4.
a) rysuneczek
Pkwadratu = 16 cm ²
½d²=16
d²=8
d=√8
d=2√2
d=2r
r=√2
l=2πr
l=2√2π [cm]
b) rysunek
d²= a²+b²
d²=6²+2²
d²=36+4
d=√40
d=2√10
2r=d
r=√10
l=2πr
l=2π√10
l=2√10π [m]