Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:17:48+01:00
Adopcyjny Telefon Zaufania
Anonimowy Telefon o Przestępstwach "Powstrzymać Przemoc"
Anonimowy Telefon Zaufania
Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka
Całodobowy Telefon Zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Pomarańczowa Linia - dla Rodziców Pijących Dzieci
Telefon Zaufania HIV/AIDS i wiele innych ..:)


Poradnie:
Ośrodek Wsparcia Rodziny "UL". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Oddział Leczenia Uzależnień Alkoholowych. Poradnia Odwykowa
Ośrodek Terapii Uzależnień

Dom Samotnej Matki Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Sieroctwem Społecznym
Centrum Psychiatryczne Poradnia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
Ośrodek Informacji i Pomocy Rodzinie "Erka"
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Świetlica Środowiskowa
Dom Samotnej Matki z Dzieckiem. Centrum Wychodzenia z Bezdomności