Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:08:23+01:00
Plastik powstaje z ropy, która tworzyła się miliony lat, a której wydobycie, transport i przerób wiąże się ze znacznymi zanieczyszczeniami środowiska, a wyprodukowane z niej opakowania pozostaną w środowisku jako śmieć jeszcze przez tysiące lat.


Skąd się bierze plastik?

Jest wiele produktów przetwórstwa ropy naftowej. Należą do nich tworzywa sztuczne. Pierwszym etapem przeróbki ropy naftowej jest kraking, dalej, w wyniku działania innych procesów np. reformingu i uszlachetniania produkowane są benzyny i oleje napędowe. W instalacjach przemysłowych na terenie rafinerii podczas reakcji krakingu chemicznego złożony łańcuch węglowodorowy ropy rozerwany zostaje pod wpływem temperatury i w ten sposób powstają, mniej złożone związki łańcuchowe: etylen, propylen i butylen czyli tzw. monomery, które w trakcie innego procesu - polimeryzacji tworzą polimery inaczej mówiąc tworzywa sztuczne: polietylen, polibutylen i polipropylen. Świat tworzyw sztucznych jest dziś bardzo skomplikowany. Generalnie tworzywa dzielimy na termoplastyczne i termoutwardzalne. Do monomerów dodaje się różne dodatki, które modyfikują ich właściwości. My zajmiemy się bliżej pierwszą z wymienionych grup czyli tworzywami termoplastycznymi, które stały się wszechobecne w naszym życiu, głównie w postaci opakowań.
Do tych drugich zaliczamy: epoksydy ( oznaczenie handlowe EP), formaldehydy (oznaczenie handlowe PF) i poliuretany (oznaczenie handlowe PUR). Są one szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, gdyż oprócz szkodliwych rozpuszczalników i innych substancji organicznych zawierają związki metali ciężkich, zaś praca z nimi wymaga zachowania środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa pracy. Unika się stosowania ich w siedzibach ludzkich, nie mogą być opakowaniami do żywności, natomiast buduje się z nich statki, kominy fabryczne, fragmenty instalacji przemysłowych, zbiorniki itp.
13 3 13