1)srebrna broszka na kształt graniastosłupa prostego którego podstawą jest prostokątny trójkąt równoramienny o przyprostokątnej długości 3cm. Grubośc broszki jest równa 4mm.Ile waży ta broszka,jeżeli jeden centymetr sześcienny srebra waży 10,5kg.

2)Opłaty za mieszkanie wynoszą 740zł.Karne odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat wynoszą 0,4% za każdy dzień zwłoki. Gospodyni domu uiściła opłatę z 21-dniowym opóźnieniem.Ile zapłaciła?

1

Odpowiedzi

2010-03-09T16:23:51+01:00
1]
a=3cm
H=4mm=0.4cm
1cm³=10,5kg srebra
m=? [waga broszki]
V=a²/2*H
V=4,5cm²*0,4cm
V=1,8cm³
m=1,8*10,5kg=18,9kg

2]
740zł*0,4%=740*4/1000=2,96zł
2,96zł*21dni=62,16zl
740+ 62,16=802,16zł
Odp. Zaplacila z odsetkami 802,16zł.
1 5 1