Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:15:24+01:00
Największym problemem AP jest zmniejszenie się powierzchni lasów równikowych w Amazonii. W Andach oprócz trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów występuje erozja gleb, spowodowana wycinaniem lasów. Dużym problemem są olbrzymie dysproporcje w rozwoju krajów i regionów, tj. produkt krajowy brutto waha się od ok. 300 dolarów rocznie w Boliwi, do 8700 dolarów w Argentynie. Ujemny bilans handlowy - jedną z przyczyn tego stanu jest dominacja w eksporcie surowców mineralnych i art. żywnościowych, o wiele tańszych na rynkach światowych, od importowanych. W wyniku tego, zadłużenia krajów cały czas rosną, co z kolei jest przyczyną brakiem rozwoju gospodarki. Nie buduje się nowych fabryk, ani obiektów usługowych, spada poziom produkcji, rośnie bezrobocie, powiększa się inflacja, a także wyzysk ludzi. Ameryka Południowa znajduje się obecnie w fazie eksplozji urbanizacyjnej, z czego wynikają trudności związane z zapewnieniem mieszkań i miejsc pracy. Migrujące wsie do miast, powiększają szeregi bezrobotnych. Wykształcone osoby często nie mają pracy, w wyniku czego są zmuszone do emigracji z kraju, co z kolei pozbawia kraje wykształconej warstwy społecznej. Slumsy - skutek przeludnienia w miastach. Także wysoki poziom demograficzny powoduje wiele ujemne skutki: - coraz trudniej jest wyżywić całą społeczność - brak pomocy społecznej - slumsy - mniej wody - więcej śmieci I z ogólnych: degradacja środowiska
1 5 1