Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:23:36+01:00
Zad 2
HCl ---> H⁺ + Cl⁻
HNO₂ --> H⁺ + NO₂⁻
HNO₃ ---> H⁺ + NO₃⁻
HF --> H⁺ + F⁻
HClO₃ --> H⁺ + ClO₃⁻

H₂SO₃ --> 2H⁺ + SO₃²⁻
H₃PO₄ --> 3H⁺ + PO₄³⁻
H₂S --->2H⁺ + S²⁻
H₂CO₃ --> 2H⁺ CO₃²⁻
H₄SiO₄ --> 4H⁺ + SiO₄⁴⁻

zad 1
wzór strukturalny jest dobry, także nie wiem co można rozrysowywać.
HClO₄ --> H⁺ + ClO₄⁻

Mam nadzieję, że troszkę pomogłam ;)