Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:23:29+01:00
Europa wobec rewolucji francuskiej 1789
- od czasów Ludwika IV ogromny wpływ kultury francuskiej na Europę
o naśladowanie dworu i etykiet
o moda
o język francuski
o żywe zainteresowanie tym, co się dzieje we Francji
- ogólne zainteresowanie rewolucją
- zdumienie kół szlacheckich Europy
- z zadowoleniem walka z absolutyzmem
- zaniepokojenie zniesieniem przywilejów stanowych
- w USA uznanie dla rewolucji
- najsilniejszy odgłos w krajach gdzie dojrzewał kapitalizm
- tam burżuazja potężniejsza i liczniejsza
- energiczniejsze próby zmiany ustroju
- przy pomocy mas ludowych
- Kolonia, Trewir – Rzesza Niemiecka
- Livorno i Florencja
- w Liege na wiadomość o zburzeniu Bastylii obalenie władzy księcia – biskupa
2010-03-09T16:23:46+01:00
Więcej praw chłpów
nie wiem ale chyba tak