Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:30:38+01:00
A)P₁=6
P₂=10
P₃= ?
a₁=√6
a₂=√10
(√6)²+(√10)²=a₃² a₃²=6+10 a³=4
P₃=16

b)P₁=12
P₂=16
P₃= ?
a₁=2√3 a₂=4
4²= a₃²+ (2√3)² 16= a₃²+12 a₃²=4 a₃=2
P₃= 4


C)P₁=10
P₂=20
P₃=?
a₁=√10
a₂=4√5
(√10)²+a₃²=(4√5)² 10+a₃²=20 a₃²=10 a₃=√10
P₃=10