Odpowiedzi

2010-03-09T16:30:34+01:00
Mit - ubarwiona wymyślonymi szczegółami historia o jakiejś postaci lub o jakimś wydarzeniu

Heros - bohater, który dzięki swym niezwykłym przymiotom i czynom został zaliczony w poczet bóstw

Fatum - zły los

Filozofia - nauka zajmująca się rozważaniami na temat istoty bytu, źródeł poznania itp.

Styl Dorycki - jeden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji, najstarszy styl, który powstał w architekturze starożytnej Wielkiej Grecji

Styl joński to jeden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji, powstał w Azji Mniejszej na przełomie VII i VI w. p.n.e. pod wpływem budownictwa ludów Wschodu

Styl Koryncki - jeden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji. Rozwinął się jako odmiana porządku jońskiego na przełomie V i IV w. p.n.e.


Tragizm -cecha sytuacji lub wydarzenia, które prowadzą nieuchronnie do wielkiego nieszczęścia

Tragedia - utwór dramatyczny przedstawiający konflikt moralny, ideowy lub psychologiczny prowadzący nieuchronnie do klęski bohatera lub bardzo niesprzyjające zdarzenia dla kogoś

Epos, jeden z głównych gatunków epiki. Był to dominujący gatunek (tego rodzaju literackiego) przed powstaniem powieści. Epos przedstawia dzieje legendarnych bądź historycznych bohaterów, dziejących się na tle wydarzeń przełomowych dla społeczności. Utwór zazwyczaj wierszowany, którego zalążkiem były mity, opowiadania i baśnie, opowiadające o ważnych postaciach i zdarzeniach, opisujące wartości i wierzenia.