Odpowiedzi

2010-03-09T16:26:58+01:00
Ruch jednostajny -ruch w którym w takich samych przedziałach czasowych ciało pokonuje takie same odcinki drogi
Wzór : v=s/t
Ruch jednostajnie przyspieszony -ruch w którym predkosc ciała zwieksza sie o jednakowa wartosc w odstepach czasu
V = Vpocz +a*t
Ruch jednostajnie opóźniony- to taki ruch którego torem jest linia prosta, predkosc maleje
Pęd – w mechanice wielkość fizyczna opisująca ruch ciała. Pęd mają wszystkie formy materii, np. ciała obdarzone masą spoczynkową, pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne.
p=m*v
Zasada zachowania pędu- Zmiana pędu następuje w wyniku działania na ciało siły przez pewien czas. Iloczyn siły i czasu jej działania nazywany jest popędem siły