Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T23:26:04+01:00
Nadgoplański Park Tysiąclecia utworzono w 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r., nr 112, poz. 1798) Park powstał w miejsce zlikwidowanego rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Jego powierzchnia parku wynosi 3074,59 ha . Celem parku jest zachowanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych, zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych, zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące, zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych oraz zachowanie naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego.