Zapisz odpowiednią sumę algebraiczną i zredukuj wyrazy podobne:
a) Na kurzej farmie jest 4000 sztuk drobiu : kury, koguty i kurczęta. Kogutów jest x, a kur 10 razy więcej niż kogutów. Ile kurcząt jest na tej fermie ?
..............................................................................b) Przez pierwsze trzy miesiące roku w księgarni sprzedano x książek, w drugim kwartale sprzedano 4 razy mniej niż w pierwszym. W trzecim kwartale dokładnie tyle samo co w pierwszym, a w czwartym o 20 % więcej. Ile książek sprzedano w tej księgarni przez cały rok ?
..............................................................................c) Z miejscowości A i B wyjechały naprzeciwko siebie dwa pociągi. Jeden jechał z prędkością 60km/h, a grugi z prędkością 70km/h. Spotkały się po t godzinach. Ile kilometrów jest z A do B ?
..............................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:29:51+01:00
A)
4000 sz. drobiu
x- koguty
10x- kury

10x+x=4000
11x=4000/:11
x=363,6
koguty-364
kury-3630
kurczęta 364+3630-4000=3994 kurczeta = 6