Odpowiedzi

2010-03-09T16:36:47+01:00
I think that people watch tv very often. In my opinion is a negative phenomenon. Usually people prefer spend time with tv instead of family. Young people spend much time with tv too. Sometimes they spend very many hours at home. They should meet friends, play, learn. I think that tv is noy needed for happy. I'm going to send my tv.
Myślę, że ludzie oglądają tv bardzo często. Według mnie jest to zjawisko negatywne. Zazwyczaj ludzie wolą spędzać czas przed telewizorem zamiast z rodziną. Młodzież spędza również dużo czasu przy tv. Często spędzają dużo czasu w domu. Oni powinni spotykać się z przyjaciółmi, bawić się, uczyć. Myślę, że tv nie jest potrzebny do szczęścia. Zamierzam sprzedać mój tv.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:44:04+01:00
People who watch too much television they harm the health.-
They spoil you quickly look at this way.
They become addicted to television and the move away from the
guided in life scenes from the film, which is very bad.
Often use violence because they want to be as famous actors.
They neglect their duties, he will watch the series.
Their life is limited to the hours of films.

tłumacz. :
Ludzie którzy oglądają zbyt dużo telewizji sami szkodzą sobie na zdrowiu.
Oni psują sobie szybko wzrok w ten sposób
Oni uzależniają się od telewizji i odsuwają się od świata realnego.
kierują się w życiu scenami z filmów , co jest bardzo złe.
Częściej stosują przemoc, bo chcą być jak sławni aktorzy.
Oni zaniedbują swoje obowiązki, bo wolą obejrzeć serial.
Ich życie ogranicza się do godzin projekcji filmów.