Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:47:47+01:00
A) Mg(OH)₂ +2HCl--> MgCl₂ + 2H₂O

b) 3KOH + H₃PO₄--> K₃PO₄ + 3H₂O

c) Zn(OH)₂ + 2HNO₃--> Zn(NO₃)₂+ 2H₂O

d) 3H₂SO₄ + 2Fe(OH)₃--> Fe₂(SO₄)₃ + 6H₂O

e) 2NH₄OH+ H₂S--> (NH₄)₂S + 2H₂O