1.Oblicz Pp i obj. sześcianu, którego suma długości wszystkich krawędzi wynosi 24.
2.Ile litrów wody zmieści się w akwarium o wymiarach 18dm,10cm,5dm?
3.Pole boczne stożka o tworzącej 6cm wynosi 18cm².Jaki jest obwód stożka podstawy ( przyjmij π≈3 )
4.Jaka jest długość przekątnej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4 i wysokości 8.
5. Oblicz powierzchnie asfaltu ubitego po 1 krotnym obrocie walca drogowego o średnicy 3 m i szerokości 3m.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T16:36:37+01:00
2)
18dm*1dm*5dm=90 dm
90dm=90litrów
1 1 1