Określ do jakiego typu zaliczają się reakcje przedstawione poniższymi równaniami . Dobierz współczynniki stechiometryczne. Wskaż substraty i produkty.

Cała treść zadania w załączniku :


Proszę nie z internetu .!
sami rozwiążcie
dam NAJ ; D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:45:45+01:00
Substraty ----> Produkty
a) 2Mg+O2 --> 2MgO synteza
b) Na2O+2HCl --->2NaCl+H2O wymiana
c) 2HgO ---> 2Hg + O2 analiza
d) 2K + CuSO4 --> Cu + K2SO4 wymiana
e) CaCO3---> CaO + CO2 analiza
f) Al2O3 + 6HBr ---> 2AlBr3 + 3H2O wymiana
g) Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2 wymiany
h) 2Cr + 3H2S ---> Cr2S3 + 3H2 wymiany
i) N2 + O2 ---> 2NO syntezy
j) 2KCLO3 ---> 2KCl + 3O2 analiza