1 Mama zarabia 1600zł, a tata 40% wiecej. Ile zarabiają razem.
2Towar potaniał o 30% i kosztuje 840 zł. ile kosztował przed obiżką??
3 Rower kosztował 900zl,a obecnie kosztuje 792 o ile procent potaniał??
4 W jednej grupie jest o 30% osób więcej niż w drugiej.
Razem w obu grupach hest 138 osób. Ile osób jest w każdej z grup??
Daje maxa za szybkie rozwiazanie

1

Odpowiedzi

2010-03-09T16:36:34+01:00
1 Mama zarabia 1600zł, a tata 40% wiecej. Ile zarabiają razem.
2Towar potaniał o 30% i kosztuje 840 zł. ile kosztował przed obiżką??
3 Rower kosztował 900zl,a obecnie kosztuje 792 o ile procent potaniał??
4 W jednej grupie jest o 30% osób więcej niż w drugiej.
Razem w obu grupach hest 138 osób. Ile osób jest w każdej z grup??
Daje maxa za szybkie rozwiazanie


1.
1600zl-100%
x-40%

x= 1600×40÷100= 640zl
1600zl+640zl= 2240 zl

2240zl + 1600zl= 3840 zl - razem

zad.2

Towar potaniał o 30% i kosztuje 840 zł. ile kosztował przed obiżką??

840 zl - 70%
x-100%

x=100×840÷70= 1200 zl

zad.3

Rower kosztował 900zl,a obecnie kosztuje 792 o ile procent potaniał??

900zl-100%
792zl-x

x= 792×100÷900= 88%
100%-88%= 12%


zad. 4 W jednej grupie jest o 30% osób więcej niż w drugiej.
Razem w obu grupach hest 138 osób. Ile osób jest w każdej z grup??

138:2= 69

100% -138
30%-x

x=138x30/100= 41

69 osob+ 41 osób = 110 osob - w jednej gr.
138-110= 28 osób-w drugiej