Odpowiedzi

2010-03-09T17:01:55+01:00
Totalitaryzm - charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich sposób sprawowania władzy, który prowadzi do całkowitego podporządkowania społeczeństwa grupie rządzącej. Ogół obywateli jest pozbawiony prawa do decydowania o sprawach swego ,kraju, gdyż wszystkie ważne decyzje zapadają w wąskim gronie ludzi sprawujących władzę.

Charakterystyczną cechą jest kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia i ingerencja w przekonania, poglądy, zachowania obywateli, a także rozbudowana propaganda.

W systemach totalitarnych władze wymagają od jednostki nie tylko podporządkowania się, ale również zaakceptowania ideologii i publicznego manifestowania tej akceptacji. W celu wpajania oficjalnej ideologii tworzy się system indoktrynacji realizowany za pomocą różnych form propagandy, od prasowej poprzez system szkolnictwa, nauki i wychowania do różnych form przymusu i terroru.

Obywatele są silnie uzależnieni od władzy. Zakazana jest działalność wszelkiej opozycji. Prawa i wolności obywateli są łamane i zawieszane. Wybory nie odbywają się, a jeśli są organizowane, to mają charakter całkowicie dekoracyjny, ponieważ dominująca siła polityczna decyduje o tym, kto bierze w nich udział i ustala wyniki. . Władza spoczywa w rękach jednej partii. Nie istnieje pluralizm polityczny.

Państwo totalitarne charakteryzuje m.in.:
1) autokratyzm, kult jednostki

2) powszechna indoktrynacja za pomocą centralnie kierowanej propagandy,

3) państwo policyjne

4) uniformizacja (ujednolicenie) form życia społeczeństwa,

5) wprowadzenie monopolu oficjalnej ideologii

6) centralne sterowanie gospodarką.

7) brak wolnych mediów
Przykładem państwa totalitarnego była III Rzesza Adolfa Hitlera, Chiny Mao Zedonga, ZSRR pod wodzą Józefa Stalina.
Totalitarny system rządów jest do chwili obecnej sprawowany w Korei Północnej. Termin został stworzony przez Benito Mussoliniego w celu zilustrowania cech wspólnych nazizmu i stalinizmu.
4 3 4