Pomóżcie !!!!
Zadanie I :
Oblicz prędkość końcową ciała poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym , które w czasie 10 S przebyło drogę 100 m .

Zadanie II :
Po jakim czasie ruchu jednostajnie przyspieszonego z prędkością początkową V1=5m\s ciało osiągnie prędkość V2=15m\s . Przyspieszenie 2m\s2 . Jaką w tym czasie przebędzie drogę ??

Dane: Szukane:
..... .........
Rozwiązanie :
.........................
.........................

Dam naj ; ))

1

Odpowiedzi

2010-03-09T17:09:52+01:00
Zadanie 1.
Dane:
t=10s
s=100m
Vo=0

Szukane:
Vk=?

Korzystamy ze wzoru na drogę w ruchu przyspieszonym
s=Vot+at²/2
czyli jeśli Vo=0 to
s=at²/2
wyliczamy a:
2s=at²
a=2s/t²
a= 200m/100s²
a=2m/s²
jeśli mamy a to możemy wyliczyć Vk
Vk=Vo+at
Vk=at
Vk=2m/s² * 10s = 20m/s


zadanie 2.
Dane:
V1=5m/s
V2=15m/s
a=2m/s²
Szukane:
t=?
s=?

korzystamy z wzoru
Vk=Vp+at
V2=V1+at
15m/s=5m/s+2m/s² * t, wyliczam t
10m/s=2m/s² *t
t=5s

i obliczam s ze wzoru

s=Vot+at²/2
s=V1t+at²/2
s=5m/s*5s +(2m/s²*25s²)/2
s=25m+25m =50m