Ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie atomowej 54 unity i 3 atomy innego pierwiastka. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150 unitów.
(uzasadnienie!)

1

Odpowiedzi

2010-03-09T16:37:25+01:00
54u:2=27u - glin - Al
150u-54u=96u Od całej masy należy odjąć glin
Wynik dzielimy na 3
96u:3=32u - siarka - S

Al₂S₃