Odpowiedzi

2010-03-09T16:31:53+01:00
-zastosowanie jako znaczniki – wprowadza się je celowo do cząsteczek chemicznych a następnie tak „oznakowane” cząsteczki wprowadza się do organizmu, po czym dzięki detekcji emitowanego przez nie promieniowania gamma śledzi się ich „poczynania”; umożliwia to badanie procesów metabolicznych; najczęściej do tego typu celów wykorzystywany jest izotop węgla 14C;
-zastosowanie w radioterapii - stosowane jako źródła promieniowania gamma do leczenia raka (komórki nowotworowe okazały się bardziej wrażliwe na promieniowanie od otaczających je zdrowych tkanek); można stosować je w formie bomb naświetleniowych, czyli dużych próbek radioizotopu, które podczas emisji promieniowania z zewnątrz zabijają komórki rakowe (stosuje się tu np. izotop kobaltu 60Co= lub w formie chemioterapii radiacyjnej polegającej na podawaniu związków zawierających dużą ilość radioizotopu;
-zastosowanie do sterylizacji – wiąże się to z zastosowaniem jako źródło promieniowania, służy jednak do szybkiej i bardzo wydajnej sterylizacji sprzętu, leków i żywności; dzieje się tak dlatego, że silne promieniowanie gamma jest zabójcze dla większości grzybów i bakterii chorobotwórczych i gnilnych;
-zastosowanie w czujnikach – dymu – kiedy dym zakłóci wiązki promieniowania izotopu, włączą się system przeciwpożarowy (zastosowanie izotopu ameryku 241Am); lub specjalistycznych czujnikach chemicznych wykrywających nawet śladowe ilości metali ciężkich w wodzie;
-zastosowanie w elektrowniach jądrowych oraz do produkcji broni masowego rażenia;
-zastosowanie w zasilaczach izotopowych np. w rozrusznikach serca;
1 5 1
2010-03-09T16:35:06+01:00
Zastosowanie izotopów:
-medycyna- wkorzystuje się do rozpoznawania i leczenia chorób
-geologia i archeologia- okreslanie wiku organizmów, skał i minerałów
-paliwo- izotop uranu 235 jest stosowany min. jako paliwo w lodołamaczach z napędem atomowym
-przemysł i technika: obsługa lotniska może zajrzeć do wnętrza walizki bez jej otwierania dzięki zastosowaniu promieniowaniania jonizującego
1 5 1