Przetłumacz na język angielski używajac zaimków osobowych ;)
1. Daj mi ta książkę , proszę.
2. My często bawimy się z nimi.
3. Mamy zamiar odwiedzic go jutro.
4. Musze zobaczyć sie z nią.
5. Mogę porozmawiac z tobą.
6. Nie wierz mu !
7. Pobawcie sie z nami !
8. Nie mam zamiaru tańczyć z tobą.
9. Zrób to w sobotę.
10. Dlaczego patrzysz na mnie ?

3

Odpowiedzi

2010-03-09T16:32:53+01:00
1. Daj mi ta książkę , proszę.
Giv me this book, please
2. My często bawimy się z nimi.
we are playing oft with him
3. Mamy zamiar odwiedzic go jutro.

4. Musze zobaczyć sie z nią.
I must see with her
5. Mogę porozmawiac z tobą.
Meay talk with you
6. Nie wierz mu !
Dont trust him !
7. Pobawcie sie z nami !

8. Nie mam zamiaru tańczyć z tobą.

9. Zrób to w sobotę.
You make this in Saturday
10. Dlaczego patrzysz na mnie ?
Why you look with me ?
2010-03-09T16:35:08+01:00
1. Give me this book , I ask.
2. We play with them often.
3. Have intention odwiedzic him tomorrow.
Seeing 4. Fly sie with her.
5. Can with you porozmawiac.
6. do Not believe him !
7. Play with us sie !
8. have Not intention to dance with you.
9. Make on Saturday this.
10. Why do you patrzeć on me?
2010-03-09T16:36:29+01:00
1. Give me this book, please
2. We often have fun with them.
3. We are going to visit him tomorrow
4. I have seen her with.
5. I talk to you.
6. Do not believe him!
7. Play with us!
8.I'm not going to dance with you.
9. Do this on Saturday.
10. Why are you looking at me?