Odpowiedzi

2010-03-09T23:57:55+01:00
Po złożeniu wniosku w Urzędzie Emigracyjnym, i pozytywnym rozpatrzeniem wniosku odbiera się go z rąk odpowiedniego terytorialnie wojewody lub w wyjątkowych sytuacjach z rąk Prezydenta RP