Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:36:45+01:00
1) The Archiwum club is the most popular Club in Lublin.
- Klub Archiwum jest najbardziej popularnym klubem w Lublinie
2) This club is very spacious, there are three large dancing room.
- ten klub jest bardzo przestronny, są tam trzy ogromne taneczne sale
3) To Archiwum every night come many famous people like Beata Bartosiewicz and Natalia Kukulska.
- do Archiwum każdej nocy przychodzi dużo znanych osób takich jak BB i NK.
4) I like this club because DJ olways plays modern miusic.
-lubię ten klub ponieważ DJ zawsze gra nowoczesną muzykę