Odpowiedzi

2010-03-09T16:32:48+01:00
W 1795 r. Polska zginęła z mapy Europy. Stało się to za sprawą trzech potężnych mocarstw: Prus, Rosji i Austrii. Do tego doprowadziły głównie wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Pozdrawiam serdecznie.
2010-03-09T16:37:16+01:00
Trzeci rozbiór był rezultatem m.in. konfederacje:
# konfederacja słucka (1767)
# konfederacja toruńska (1767)
# konfederacja radomska (1767)
# konfederacja barska (29 lutego 1768-1772)
# konfederacja targowicka (14 maja 1792-15 września 1793)
# konfederacja grodzieńska (1793),
zachowanie Liberum Veto, brak zgody szlachty na reformy i ekspansywnych działań mocarstw ościennych, bezpośrednio jednak wynikiem nieudanego powstania kościuszkowskiego i przegranej wojny Polski z Rosją i Prusami.
2010-03-09T16:38:11+01:00
XVIII w. był bardzo trudnym okresem w dziejach Rzeczpospolitej Polski. To właśnie w nim Polacy utracili swą wolność.
W 1795 r. Polska zginęła z mapy Europy. Stało się to za sprawą trzech potężnych mocarstw: Prus, Rosji i Austrii. Do tego doprowadziły głównie wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej.
- Pierwszą przyczyną upadku była uległość króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec carycy - Katarzyny II. Dzięki jej woli zasiadł on na tronie Polski.
- Drugą przyczyną było zrywanie obrad za pomocą liberum veto. Pierwszy raz tego okrzyku użył Władysław Siciński w 1652 r.

; )
1 4 1