Odpowiedzi

2010-03-09T16:32:51+01:00
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo zawarte zgodnie z przewidzianymi tam wymogami ma równocześnie status ślubu cywilnego. Kościół lub związek wyznaniowy powinien w ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa przesłać dokumenty do urzędu stanu cywilnego, który sporządza akt ślubu.
2010-03-09T16:34:34+01:00
Małżeństwo konkordatowe -jest to małżeństwo sakramentalne (kościelne), które wywiera skutki cywilno-prawne. Właśnie z tej definicji wypływają konkretne wnioski i wymagania, które trzeba spełnić, by takie małżeństwo zawrzeć. Z definicji wynika, że należy spełnić dwa warunki: 1 ) w stosunku do Kościoła, 2) w stosunku do władzy cywilnej.
2 3 2