Uzupełnij.

Autorem powieści pt. Syzyfowe prace jest........Akcja rozgrywa się w zaborze ........Rodzinną miejscowości Marcina........są........Ojciec Marcina Borowicz stracił majątek po powstaniu........Pierwsza szkoła, do której uczęszczał Marcin mieściła się w zaniedbanej wiejskiej chałupie we wsi........Uczono w niej w języku ........Matki uczniów przed Jaczmieniewem oskarżyły nauczyciela........, że ten nie uczy w języku......... Po wstępnej nauce Marcin został przyjęty do gimnazjum w ........, ponieważ matka zapłaciła panu........za.........Duża przerwa trwała w gimnazjum........minut. Nauczyciel łaciny w klasach niższych, przezywany "klej", nazywał się ........Marci zamieszkał na ........u pani Przepiórkowskiej w Wygwizdowie. Za rozmawianie w języku........został na 2 godziny w kozie, a za bójkę miał zostać usunięty ze szkoły.
Jędrzej........ skończył cztery klasy w Progimnazjum w........dzięki pomocy Antoniego........(ps.Kawka). Do gimnazjum przyjęto od razu do klasy ........W klasie szóstej grupa młodzieży(w tym Borowicz) uległa rusyfikacji. Będąc pod wpływem inspektora Zabielskiego, czytała literaturę rosyjską, wygłaszała referaty o treści politycznej. Walecki otwarcie zaprotestował, aby Kostriulew nie czytał na lekcji o prawosławiu na Litwie. Dostał za to rózgi i........bilet.
Bernard........odważył się u Sztettera na lekcji........recytować........Od tego momentu zaczyna się zmieniać stosunek Borowicz do polskości i języka polskiego. Marcin zakochał się w ........ Po zdanej maturze przyjechał do Klerykowa, ale jej już nie było, gdyż przeprowadziła się z ojcem w głąb........Marcin nie chciał wracać do Gawronek. Wybierał się do Warszawy na ........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:51:34+01:00
Autorem powieści pt. Syzyfowe prace jest Stefan Żeromski.Akcja rozgrywa się w zaborze rosyjskim.Rodzinną miejscowości Marcina Borowicza są Gawronki .Ojciec Marcina Borowicza stracił majątek po powstaniu styczniowym.Pierwsza szkoła, do której uczęszczał Marcin mieściła się w zaniedbanej wiejskiej chałupie we wsi Owczary.Uczono w niej w języku rosyjskim .Matki uczniów przed Jaczmieniewem oskarżyły nauczyciela arytmetyki, że ten nie uczy w języku polski. Po wstępnej nauce Marcin został przyjęty do gimnazjum w Klerykowie, ponieważ matka zapłaciła panu Majweskiem za korepetycje.Duża przerwa trwała w gimnazjum 60minut. Nauczyciel łaciny w klasach niższych, przezywany "klej", nazywał się Rudolf Leim.Marcin zamieszkał na stancji u pani Przepiórkowskiej w Wygwizdowie. Za rozmawianie w języku polski został na 2 godziny w kozie, a za bójkę miał zostać usunięty ze szkoły.
Jędrzej Radek skończył cztery klasy w Progimnazjum w Pyrzogłowach dzięki pomocy Antoniego Paluszkiewicza.(ps.Kawka). Do gimnazjum przyjęto od razu do klasy 7.W klasie szóstej grupa młodzieży(w tym Borowicz) uległa rusyfikacji. Będąc pod wpływem inspektora Zabielskiego, czytała literaturę rosyjską, wygłaszała referaty o treści politycznej. Walecki otwarcie zaprotestował, aby Kostriulew nie czytał na lekcji o prawosławiu na Litwie. Dostał za to rózgi i rosyjski bilet.
Bernard Zygier odważył się u Sztettera na lekcji. Zaczął recytować "Reduty Ordona".Od tego momentu zaczyna się zmieniać stosunek Borowicz do polskości i języka polskiego. Marcin zakochał się w Birucie. Po zdanej maturze przyjechał do Klerykowa, ale jej już nie było, gdyż przeprowadziła się z ojcem w głąb Rosji.Marcin nie chciał wracać do Gawronek. Wybierał się do Warszawy na studia.
12 3 12