Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:39:24+01:00
A) 8x+5=7x
8x-7x=5
x=5
b)7n+2=6n-3
7n-6n=-3-2
n=-5
c)-x+25=2x-2
-x-2x=-2-25
-3x=-27 ||:(-3)
x=9
d)-9z-7=-z-6
-9z+z=-6+7
-8z=1 ||:(-8)
z=-1/8
e)25m-3=24m-4
25m-24m=-4+3
m=-1
f)-s+15=4s-14
-s-4s=-14-15
-5s=-29 ||:(-5)
s=5,8
g)17y+28=19y+27
17y-19y=27-28
-2y=1 ||:(-2)
y=-0,5
h)8k-19=-8k+19
8k+8k=19+19
16k=38 ||:16
k=19/8
1 5 1
2010-03-09T16:40:42+01:00
A)x=-5
b)n=-5
c)-3x=-27 /:-3
x=9
d)-8z=1 /:-8
z=-1/8
e)m=-1
f)-3s=-29 /:-3
s=9⅔
g)-2y=-1 /:-2
y=-1/2
h)16k=38 /:16
h=2⅜