Wypisz trzy nazwy krajów, w których występują najwyższe temperatury powietrza w lipcu.
Podaj nazwę obszaru na kontynencie azjatyckim, na którym notuje się najniższe temperatury powietrza. Określ przyczynę występowania takich temperatur powietrza na tym obszarze. Jak coś ćwiczenia do I gim.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:39:21+01:00
1.
50°C Sewilla, Hiszpania
57,8°C Al Azizia, Libia
56,7°C Dolina Śmierci, Kalifornia, USA
2.
-67,8°C Wierchojańsk i Ojmiakon, Rosja
Panuje tam klimat większej częci terenu umiarkowany, chłodny, skrajnie kontynentalny i subpolarny.
Panują długotwałe i mrożne zimy.
Średnia temp w styczniu to od -40 oC do -50 oC
2 5 2