1. Rozpoznaj i podpisz formy glonów przedstawione na ilustracjach.
A. .............................................................................
B. .............................................................................
(rys. A przedstawia chlorellę, rys. B przedstawia morszczyn)

2. Uzupełnij tabelę dotyczącą znaczenia glonów w przyrodzie. (po 3 przykłady)
Pozytywne znaczenie -
Negatywne znaczenie -

[Zeszyt ćwiczeń do biologi "Puls życia", str. 26, zad. 2, 3]

1

Odpowiedzi

2009-10-22T21:12:41+02:00
2.
W przyrodzie i życiu człowieka stanowią pokarm dla zwierząt.

oczyszczają wode

żyją w symbiozie z grzybami tworząc porosty

tworzenie mułu

są wykorzystywane w medycynie i w obiegu pierwiastków
3 1 3