Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:42:40+01:00
A)a=6 cm, b=3 cm c=9 cm
V=6*3*9=162cm³
Pp=2*(6*3+6*9+3*9)=2*(18+54+27)=198cm²
b)a=6 dm, b=60 cm,c c=4,2 dm
V=6*6*4,2=151,2dm³
Pp=2*(6*6+6*4,2+6*4,2)=172,8dm²
c)a=2 m, b=0,4m, c= 2,8 dm
V=200*40*2,8=22400dm³
Pp=2*(200*40+200*2,8+40*2,8)=17344dm²
2010-03-09T16:46:09+01:00
A) V = 162cm³

Pole podstawy = 18cm² × 2

Pole boczne = 27cm² x 2
Pole boczne = 54cm² × 2

Pole całkowite = 36cm² + 54cm² + 108cm²
Pole całkowite = 198cm²

b) V = 151,2dm³

Pole podstawy = 36dm² × 2

Pole boczne = 25,2dm² × 2
Pole boczne = 25,2dm² × 2
Pole boczne = 100,8dm²

Pole całkowite = 72cm² + 100,8dm²
Pole całkowite = 172,8dm²

c) V = 22400dm³

Pole podstawy = 80dm² × 2

Pole boczne = 11,2dm² × 2
Pole boczne = 56dm² × 2
Pole boczne = 134,4dm²

Pole całkowite = 160dm² + 134,4dm²
Pole całkowite = 294,4dm²