1) Ile gramów wodorotlenku sodu [NaOH] potrzeba do zobojętnienia 12 gramów kwasu ortofosforowego (H₃PO₄) ?
2) Ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2 grama tlenku węgla (II) [CO] do dwutlenku węgla [CO₂] ?

Pilnie proszę o pomoc i z góry dziękuję!

1

Odpowiedzi

2013-05-02T11:51:44+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mNaOH=40u

mH₃PO₄=98u

3NaOH + H₃PO₄ ---> Na₃PO₄ + 3H₂O
120g NaOH ----- 98g kwasu
xg NaOH --------- 12g kwasu

x = 14,7g kwasu

2)

mCO=28u
2CO + O₂ ---> 2CO₂
56g CO ----- 1mol tlenu

11,2g CO --- xmoli tlenu

x = 0,2mola tlenu